top of page
Pictures 1 (542)_edited.jpg

โรงพยาบาลเจริญสุข

 General Disease Treatment Clinic 

ให้บริการตรวจรักษาโรคด้วยการใช้ยาในสัตว์ รวมถึงการบริการให้คำปรึกษา การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพภายใต้การดูแลจากทีมสัตวแพทย์ที่ชำนาญการและบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย การตรวจห้องปฏิบัติการที่แม่นยำและรวดเร็ว เพื่อการรักษาที่ได้มาตรฐานและเน้นความปลอดภัยของสัตว์ป่วยเป็นสำคัญ 

WM Pictures 2 (250).jpg

Skin Center

หน่วยโรคผิวหนัง

หน่วยงานที่ตรวจรักษาสัตว์ป่วยที่มีปัญหาทางด้านผิวหนัง เช่น ผื่น คัน เลียเท้า

ขนร่วง ตุ่มผิวหนัง สะเก็ดผิวหนัง เกาคันสะบัดหู โดยสัตวแพทย์ที่ชำนาญการโรคผิวหนัง โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัย

Eye Disease Center

หน่วยโรคตา

หน่วยงานตรวจรักษาสัตว์ที่มีปัญหาทางด้านตา เช่น ตาแดง ขนตางอกผิดปกติ ต้อกระจก ต้อหิน ร่องน้ำตาไหล แผลที่กระจกตา โดยสัตวแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคตา โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่องวัดความดันตา เครื่องตรวจกระจกตาและช่องในตา รวมถึงตรวจเส้นเลือดจอประสาทตา

WM Pictures 1 (559).jpg
WM Pictures 2 (198).jpg

Oral & Dental Clinic

คลินิกช่องปากและฟัน

เป็นคลินิกที่ดูแลรักษาสุขภาพในช่องปาก เช่นปัญหากลิ่นปากจากภาวะเหงือกอักเสบ หินปูน ปัญหาฟันเน่าเสีย รวมถึงการดูแลทำความสะอาดปากและฟันโดยเครื่องมือที่ทันสมัยจากสัตวแพทย์ที่ชำนาญการ 

Heart Center

หน่วยโรคหัวใจ

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยโรคหัวใจตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ โดยสัตวแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจ โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น เครื่อง Echocardiogram , เครื่องตรวจวัดการทำงานคลื่นหัวใจ

อาการของสัตว์ป่วยโรคหัวใจ

 • อาการหายใจลำบาก

 • หายใจเร็ว

 • ไอ

 • อ่อนเพลีย

 • ท้องโตขึ้น

 • อาจมีอาการเป็นลมหมดสติได้

อาจไม่แสดงอาการชัดเจน แต่ถ้ามีภาวะหัวใจล้มเหลว มักมีอาการ เช่น

 • อ้าปากหายใจหอบหายใจเร็ว

 • บางกรณีอาจพบขาหลังเป็นอัมพาต

WM Pictures 1 (455).jpg

Nervous System Center

หน่วยระบบประสาท

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทของสัตว์เลี้ยง ซึ่งรวมถึงโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง ไขสันหลัง เส้นประสาท และสารสื่อประสาท ทีมสัตวแพทย์ผู้ชำนาญการจะให้ความสำคัญในการตรวจวินิจฉัย รักษา และดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีภาวะความผิดปกติของระบบประสาทอย่างใกล้ชิด โดยมีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ ห้องกายภาพบำบัด และห้องผ่าตัด เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยง 

 

นอกจากนี้หน่วยเฉพาะทางระบบประสาท ยังมีบริการเฉพาะทาง เช่น การผ่าตัดสันหลัง การรักษาโรคลมชัก โรคสมองเสื่อม รวมถึงการให้คำปรึกษาการดูแลหลังการรักษา เพื่อให้สัตว์เลี้ยงสามารถกลับมามีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง 

Tumor & Cancer Clinic

คลินิกเนื้องอกและมะเร็ง

คลินิกเนื้องอกและมะเร็งในสัตว์เป็นสถานที่ที่ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคเนื้องอกและมะเร็งสำหรับสัตว์เลี้ยง ที่คลินิกเหล่านี้ สัตว์เลี้ยงจะได้รับการดูแลจากทีมสัตวแพทย์ที่มีความชำนาญการและประสบการณ์ในด้านเนื้องอกและมะเร็งโดยเฉพาะ บริการที่คลินิกเหล่านี้มักจะรวมถึง

การวินิจฉัยโรค

 • การตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยา (Cytology)

 • การตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (Radiology)

 • การตรวจวินิจฉัยโดยคลื่นเสียงอัลตราซาวด์ (Ultrasound)

 • การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา (Histopathology)

 

การรักษาโรค

 • การผ่าตัดเนื้องอก

 • การให้เคมีบำบัด

 • การรักษาทางเลือก

 

การให้คำปรึกษาและแนะนำการดูแลสัตว์ป่วยโรคมะเร็งและโภชนาการที่เหมาะสม

 

อาการที่พบในสัตว์ป่วยเนื้องอก เช่น

 • มีก้อนเนื้อตามลำตัว

 • ท้องโตขึ้น

 • มีก้อนเนื้อในปากและคอ

 • อาจพบอาการน้ำหนักตัวลดลง ซึมเบื่ออาหาร เยื่อเมือกซีด 

bottom of page